บริการของเรา

 

รูปแบบบริการของเรา พาเที่ยวพร้อมคนขับ

1. รับ ส่ง สนามบิน ทั้งในลอนดอนและต่างจังหวัด

รวมถึงรับ-ส่งนักเรียนในประเทศอังกฤษ ลักษณะการให้บริการคือรับจากสนามบิน ส่งยังที่หมาย หรือ รับจากที่พัก ส่ง สนามบิน และสำหรับนักเรียนส่งเข้าโรงเรียนตามเวลาที่ได้นัดหมาย หรือรับจากโรงเรียนส่งตรงสนามบิน

2. เที่ยวแบบไป เช้า เย็นกลับ (One day trip) ทริปออกเดินทางในช่วงเช้าแวะเที่ยวในจุดต่างๆ ระหว่างวัน และเดินทางกลับสู่ที่พักในเย็นวันเดียวกัน

• ทัวร์ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในลอนดอน London sightseeing
• ทัวร์ออกต่างจังหวัดไปเช้า เย็นกลับ เช่น Bicester outlet, cotswolds, bath etc.

3. เที่ยวต่างจังหวัด แบบค้างคืนพร้อมรถและคนขับ (Overnight stay) ทั้งในอังกฤษและประเทศยุโรป

ลูกค้าสามารถออกแบบทริปด้วยตัวท่านเอง เราสามารถแนะนำให้รูปแบบทัวร์กระชับและครอบคลุมสถานที่สำคัญของแต่ละเมืองที่ท่านสนใจ ทีมงานจะจัดรถและคนขับที่ชำนาญเส้นทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง


 

 

บริการเสริม 

1. บริการจอง โรงแรม และร้านอาหาร

2. พาทัวร์สนามฟุตบอล และจัดหาตั๋วฟุตบอล

3. พาชอปปิ้งแบบส่วนตัว Personal shopper

Visitors: 33,371